فرایندهای مورد نیاز پرسنل و بیماران :

انجام تصویر برداری پزشکی هسته ایانجام رادیولوژی بیماران بستری
بازتوانی بیماران سرپایینوبت دهی در درمانگاه
بازتوانی بیماران بستریجمع آوری البسه و شست و شو
اندازه گیری مخاطرات محیط کاربررسی شکایات
راند بهداشتی بخش هاانجام امور کارگزینی پرسنل
جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستانبرطرف کردن مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری واحدها
خرید تجهیزات پزشکی و نصب در بخشانجام تعمیرات
تعمیر تجهیزات پزشکیخرید کالاهای مصرفی
کالیبراسیون و PM تجهیزات پزشکیارزیابی تغذیه ای بیمار
خرید تجهیزات پزشکی تخصصیپیگیری جواب آزمایشات معوقه بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان
انبارش و دپو داروئیمعدوم کردن اجسام نوک تیز و برنده
نسخه پیچی و تهیه اقلام دارویی سرپاییشناسایی بیمار
تهیه نسخ دارویی بخش هاتریاژ
انجام رادیولوژی بیماران سرپاییآموزش به بیمار

پذیرش

ترخیص بیمار

نتایج حاصل از ارتقاء فرآیندهای برتر بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) در سال 1395
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-20 14:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ