بیماران سرپایی

بیماران بستری

فرایند های اداریلیست خدمات الکترونیک و زمان بندی آنان

 نتایج حاصل از ارتقاء فرآیندهای برتر بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) در سال 1396

اقدامات برجسته سال 1396 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-31 14:02        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ