دبیر کمیته: سمیه جعفری

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • دکتر ژیلا درفشان (پزشک متخصص)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • سلماز مقصودی (سوپروایزر کنترل عفونت)
 • حمید علیزاده (مسئول امور عمومی)
 • محمد جواد قدمیاری (مسئول امور قرارداد ها)
 • خدیجه مومنی (مسئول بهداشت محیط)
 • بهبن ملک زاده (سوپروایزر آموزش به بیمار)

شرح وظایف:

 • تدوين برنامه آموزشي كاركنان در زمينه ايمني و بهداشت حرفه اي تشکیل جلسه یکبار در ماه.
 • تصويب و اجرايي نمودن مداخلات مناسب جهت رفع مشكلات شناسايي شده 
 •  كميته حفاظت فني و بهداشت كار بيمارستان حداقل يك بار در ماه تشكيل جلسه مي دهد
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ