دبیر کمیته : خدیجه مومنی

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • مهندس محمد جواد قدمیاری (مسئول خدمات پشتیبانی)
 • دکتر ژیلا درفشان (پزشک متخصص)
 • سلماز مقصودی (سوپروایزر کنترل عفونت)
 • حمید علیزاده (مسئول خدمات)
 • مهندس محمد جواد قدمیاری (مسئول خدمات پشتیبانی)
 • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)
 • سمیه جعفری (مسئول بهداشت حرفه ای)

شرح وظایف کمیته :

 • هماهنگي و پيگيري اجراي استانداردهاي بهداشت محیط در تمام بیمارستان.
 • تشکیل جلسه یکبار در ماه.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ