دبیر کمیته: عبدالرضا محمودی راد

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • علی اکبر بهرنگ فر (رئیس حسابداری)
 • یلدا کواری (مسئول دفتر ریاست و مدیریت)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • آرزو چایچی (سوپروایزر آموزشی)
 • سلماز مقصودی (سوپروایزر کنترل عفونت)
 • دکتر اسداله محمدی (پزشک عمومی)
 • مهندس محمد جواد قدمیاری (مسئول خدمات پشتیبانی)
 • مهندس بهروز گشتی زاده (مسئول تجهیزات پزشکی)
 • مهندس علی محمد پور (مسئول فناوری اطلاعات)
 • امیر علی مختاری (کارشناس حقوقی)
 • مهدی پناهی (مسئول تاسیسات)
 • حمید علیزاده (مسئول خدمات)
 • علیرضا دهقانی (مسئول حفاظت فیزیکی)
 • امیر بذله (مسئول روابط عمومی)

شرح وظایف کمیته :

 • بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه.
 • تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا.
 • تدوین برنامه فراخونی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده.
 • نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران.
 • فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران.
 • نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه.
 • نظارت برآموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه ی مربوطه. 
 • کمیته کنترل بحران و بلایا حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه می دهد.

چارت عملیاتی بحران (HICS(جهت دریافت کلیک نمایید)


چارت بحران

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-28 11:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ