دبیر کمیته : دکتر سعید اکبرپور

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • دکتر هاجر کامفیروزی (پزشک متخصص)
 • دکتر مرجان علیپور (پزشک داروساز)
 • مهندس بهروز گشتی زاده (مسئول تجهیزات پزشکی)
 • محمدرضا صدیق باور (مسئول تجهیزات مصرفی)
 • مهندس علی محمد پور (مسئول فناوری اطلاعات)
 • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)

 شرح وظایف کمیته :

 • تدوين فرمولاري بيمارستاني و به روز رساني آن
 • تدوين ليستي از داروهاي خود به خود متوقف شونده، داروهايي كه پس از مدت زمان معيني ديگر نبايد ادامه يابند و بايد به پزشك معالج اطلاع داده شود . (Automatic Stop Orders)
 • تدوين خط مشي هاي مصرف صحيح داروهاي مهم و شايع (مثلاً آنتي بيوتيك ها)
 • تنظيم پايش و ارزشيابي خط مشي بيمارستان در استفاده صحيح از داروها جهت اطمينان از اينكه داروي درست، به روش درست از راه صحيح، در زمان درست و به مقدار درست، به فرد درست داده مي شود. تدوين خط مشي ها و روش هايي براي كاهش اشتباهات تجويزي داروها و عوارض جانبي ناخواسته آنها (اشتباهات دارويي از ابتداي تجويز پزشك تا تحويل به بيمار)
 • طراحي و اجراي مداخلات و اقدامات اصلاحي به منظور رفع مشكلات و اشتباهات دارويي گزارش شده
 • تدوين ليست داروهاي ضروري كه بايد در داروخانه يا هريك از بخش ها موجود باشند.
 • تهيه فهرستي از دارو هاي پرخطر يا دارو هاي با احتمال خطر بالا
 • تدوين فرآيندي براي تعيين ، تصويب و تهيه داروهايي كه جزو فرمولاري بيمارستاني نيستند (مثلاً در مواردي كه بيمارستان به داروي ويژه اي نياز داشته باشد)
 • كميته دارو و درمان بيمارستان حداقل هر سه ماه يكبار تشكيل جلسه مي دهد . 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ