دبیر کمیته: زهرا آشیان

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • دکتر کریم ابراهیم زاده (پزشک متخصص)
 • دکتر امیر لیاقت (پزشک عمومی)
 • دکتر سعید خادمی (متخصص بیهوشی)
 • دکتر زینت السادات هجرتی (متخصص اطفال)
 • آرزو چایچی (سوپروایزر آموزشی)
 • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)
 • کسری محمدی (مدیر آزمایشگاه)

 شرح وظایف کمیته :
 • همه عوارض ناخواسته انتقال خون و فرآورده هاي خوني ، ثبت شده و به كميته طب انتقال خون بيمارستاني گزارش مي شود.
 • كميته طب انتقال خون حداقل هر دو ماه يكبار ( ترجيحاً ماهانه ) تشكيل جلسه مي دهد .

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ