دبیر کمیته: مهسا معصومی

اعضا:

  • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
  • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
  • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
  • دکتر علیرضا عبدی (پزشک متخصص)
  • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
  • آرزو چایچی (سوپروایزر آموزشی)
  • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ