دبیر کمیته: رقیه هاشمی نبی

اعضا:

  • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
  • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
  • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
  • دکتر رضا مظفری (پزشک متخصص)
  • ندا شاه قاسمی (کارشناس بهبود کیفیت)
  • مهندس علی محمد پور (مسئول فناوری اطلاعات)
  • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)

شرح وظایف کمیته:

  • تائيد فرم هاي بيمارستاني طراحي شده توسط واحدها و بخش ها (علاوه بر 18 برگ اصلي پرونده)
  • هماهنگي و پيگيري رفع نقايص اعلام شده از واحد هاي مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات درخصوص اجراي استانداردهاي اعتباربخشي مربوطه در كل بيمارستان
  • كميته مدارك پزشكي و فناوري اطلاعات بيمارستان حداقل يك بار در ماه تشكيل جلسه مي دهد .
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ