سایر کمیته های مربوط به نظام تحول اداری:
  • کمیته آموزش (دبیر کمیته: آرزو چایچی)
  • کمیته مستند سازی (دبیر کمیته: سعیده نگهداری)
  • کمیته تکریم ارباب رجوع (دبیر کمیته: ندا کواری)
  • کمیته پیشنهادات (دبیر کمیته: سیده ندا شاه قاسمی)
  • کمیته تصدی گری (دبیر کمیته: علی زارع)
  • کمیته سلامت اداری (دبیر کمیته: امیرعلی مختاری)
  • کمیته رسیدگی به شکایات (دبیر کمیته: ندا کواری)
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-24 8:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ