اعضا:

  • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
  • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
  • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
  • علی اکبر بهرنگ فر (رئیس حسابداری)
  • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
  • آرزو چایچی (سوپروایزر آموزشی)
  • سمیه کامیاب (مدیر منابع انسانی)
  • مهندس علی محمد پور (مسئول فناوری اطلاعات)
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ