دبیر کمیته: عبدالرضا محمودی راد

اعضا:

 • دکتر پیمان ایزدپناه (رئیس بیمارستان)
 • دکتر علی جنگجو (مدیر بیمارستان)
 • پریچهر خورشیدی (مدیر دفتر خدمات پرستاری)
 • دکتر امیر حسین منصف (پزشک عمومی)
 • دکتر رضا مظفری (پزشک متخصص)
 • سعیده نگهداری (مدیر دفتر بهبود کیفیت)
 • آرزو چایچی (سوپروایزر آموزشی)
 • بهین ملک زاده (سوپروایزر ایمنی بیمار)

شرح وظایف کمیته :

 • بررسی و تعیین بحران ها و بلایا محتمل در منطقه.
 • تدوین برنامه مستند جهت مقابله با بحران و بلایا.
 • تدوین برنامه فراخونی اعضای تیم پاسخ اضطراری و جانشین های تعیین شده.
 • نظارت بر انجام وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای تیم پاسخ اضطراری در زمان بروز بحران.
 • فعال سازی برنامه در زمان بروز بحران.
 • نظارت بر برگزاری مانورهای فرضی، مانور آتش نشانی و تخلیه.
 • نظارت برآموزش کامل تمامی کارکنان بیمارستان به تناسب نقش ها و مسئولیت ها در برنامه ی مربوطه. 
 • کمیته کنترل بحران و بلایا حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه می دهد.

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ