اعضای هیات مدیره بیمارستان
 
 
مهندس ایمانیهدکتر کجوریدکتر ایزدپناهمهندس زمردیاندکتر جنگجو
مهندس محمد جواد ایمانیه
رئیس هیات مدیره
دکتر جواد کجوری
نائب رئیس
 دکتر پیمان ایزدپناه
عضو هیات مدیره و مدیر عامل
دکتر حجت اله روستا
عضو هیات مدیره و خزانه دار
دکتر حمید قاضی پور
عضو هیات مدیره
مهندس محمد زمردیان
عضو هیات مدیره
دکتر علی جنگجو
عضو هیات مدیره

 


  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-6-16 11:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ