تاريخچه : 

اين بيمارستان در سال 1356 بعنوان مركز طبي كودكان بصورت خيريه شروع به فعاليت نموده و در اواخر سال 1375 بعلت نياز به مركزي جهت بيماران قلبي در جنوب شهر و با همت افراد خير و توافق و همكاري دانشگاه علوم پزشكي شيراز به مركز خيريه قلب الزهراء(س) و كودكان شهيد حجازي تبديل گرديده است .
اين مجموعه در زميني به مساحت حدودا 40 هزار متر مربع و در ابتدا بصورت درمانگاه فوق تخصصي قلب و عروق افتتاح و بتدريج بخشهاي بستري سي‌سي‌يو و اتفاقات قلب به اين مجموعه اضافه گرديده است و هم اكنون با زير بناء حدود3946 متر مربع فعاليت مي‌نمايد
اين بيمارستان در حال حاضر با بهره‌گيري از نيروي‌هاي متخصص و فوق تخصص و پرسنل متعهد جهت ارائه خدمات مطلوب تخصصي و فوق تخصصي در زمينه‌ هاي قلبي-عروقي فعاليت دارد .
مواردي مانند رعايت تعرفه دولتي ، عقد قرار داد با ساير بيمه‌هاي درماني ، بيمه روستايي، كميته امداد حضرت امام خميني (ره) و همچنين بافت اجتماعي و منطقه جغرافيايي كه در آن واقع شده است و نيز تعلق ديني و عاطفي بيماران بنام ملكوتي حضرت فاطمه زهرا (س) و نيت خالصانه واقفين و خيرين همگي موجب مراجعه بي‌حد و فراوان بيماران نيازمند و اقشار كم درآمد جامعه به اين مركز گرديده است  . 
به لحاظ نياز مبرم منطقه‌ي جنوب شهر شيراز به يك بيمارستان تخصصي مجهز قلب و عروق با امكانات جراحي قلب ، ICU ، CCU ، آنژيوگرافي ،. اسكن قلب و غيره،دانشگاه علوم پزشكي شيرازبا همكاري هيات امناء موسسه خيريه قلب حضرت فاطمه(س) و مساعدت خيرين ، اقدام به تجهيز و راه اندازي ساختماني  بنام فدك درقسمت جنوب غربي محوطه‌ي بيمارستان نموده است كه در حال  حاضر داراي 6 بخش CCU و يك بخش Post.CCU  و بخش آنژيو گرافي مجهز به همراه ريكاوري و  post angio ميباشد و اتاق عمل جراحی قلب ،و دو بخش ICU بعنوان يك مركز مجهز قلب و عروق نيازهاي درماني منطقه‌ي جنوب شهر را از لحاظ قلبي بر طرف نمايد، لذا شايسته است همه مسئولين ذيربط نگاهي جداي از قوانين سازماني دست و پاگير به اين بيمارستان خيريه با ساختاري منحصر به‌فرد در استان بلكه در كشور داشته باشند.

بخشهاي شبانه روزي :

 1. اتفاقات قلب بزرگسال  و اتفاقات اطفال بيمارستان به صورت 24 ساعته آماده پذيرش بيماران قلب و كودكان است.
 2. راديولوژي
 3. آزمايشگاه تشخيص طبي
 4. داروخانه
 5. نوارقلب

بخشهاي بستري
 1. تفاقات قلب (10 تخت فعال)
 2. سي‌سي‌يويك (10 تخت فعال)
 3. سي‌سي‌يودو (10 تخت فعال)
 4. سي‌سي‌يو‌سه (10 تخت فعال)
 5. سي سي يو چهار (9تخت فعال)
 6. سي سي يو پنج ( 9تخت فعال)
 7. سی سی یو شش (11 تخت فعال)
 8. آی سی یو (14 تخت فعال)
 9. پست سي سي يو ( 24 تخت فعال)
 10. پست آنژيو (32 تخت فعال)
 11. بخش اطفال (20 تخت فعال)
 12. همودیالیز (2 تخت فعال)

درمانگاه‌هاي تخصصي و فوق تخصصي

 1. ويزيت تخصصي و فوقس تخصصي بيماري‌هاي قلب و عروق بزرگسال و اطفال با همكاري اساتيد هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و ساير متخصصين قلب و عروق شهر
 2. تخصصي كودكان 
 3. دندانپزشكي
 4. كلينيك وارفارين
 5. مغز و اعصاب
 6. توانبخشي و طب فيزيكي
 7. دندانپزشكي

خدمات پاراكلينيكي و تشخيصي سرپايي :
 1. اکوكارديوگرافي ( ساده، از راه مري ، استرس اكو و داپلر بافتي)
 2.  آنژیوگرافی قلب و عروق
 3. عمل جراحی قلب باز (CABG)
 4. تست ورزش قلب
 5. هولتر مانيتورينگ 24و 48 ساعته  فشار خون و ضربان
 6. تنظیم پیس میکر (دستگاه ضربان ساز قلب)
 7. بازتواني و توانبخشي قلب 
 8. سونوگرافي داپلر عروق
 9. راديولوژي
 10. داروخانه
 11. آزمايشگاه
 12. نوار قلب (بزرگسال/اطفال)
 13. پزشكي هسته‌اي و اسكن قلب
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-28 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ