مسئول علمی بخش : دکتر مژگان منجذب

تخصص و عنوان علمی : متخصص بیماری های داخلی

سرپرستار بخش : پروانه زارع

مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری

مسیر دستیابی : ساختمان فدک / طبقه اول 

تلفن مستقیم : 37398811– 071 داخلی 266

 
 
مساحت تعداد تخت متوسط ضریب اشغال تخت تجهیزات
؟ 2 تخت فعال
؟ 2 دستگاه دیالیز
1 دستگاه الکتروشوک
2 دستگاه مانیتور علائم حیاتی
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ