مسئول:

کریم رضا پور

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد حسابداری
شماره تماس:

(داخلی 123) 15 - 37398811 071

مسیر دستیابی: ساختمان اداری، طبقه اول، واحد حسابداری

شرح وظایف واحد حسابداری:

 • ثبت اقلام از روی برگه های محاسباتی.
 • تهیه و تنظیم لیست حقوق و اعلامیه بانکی، چک،برگه های محاسباتی و کنترل حساب های مربوطه به منظور رفع اختلافات
 • رسیدگی به پیش پرداخت ها و علی الحساب ها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قوانین و مقررات مالی.
 • انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب، تهیه تراز عملیات، تهیه و تنظیم حساب ماهانه در موعد مقرر
 • و امضای آنها.
 • راهنمایی و کنترل کار حسابداران و تقسیم کار بین آنها و بررسی صورتحساب های تنظیم شده.
 • تهیه و تنظیم پیش نویس دستورات و فرم های محاسباتی، گزارش های لازم و بودجه تفصیلی.
 • رسیدگی و اظهار نظر و اقدام در مورد مسائل و پرونده های دارای مشکل مالی و حسابداری.
 • نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه برنامه ای، جریان امور واحد و یا واحدهای تحت سرپرستی، اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی های لازم به منظور بالا بردن سطح معلومات کارکنان واحد یا واحدهای تابعه در جهت بهبود امور جاری.
 • همکاری در تهیه نامه ها ، بخشنامه ها و دستور العمل های مالی.
 • مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و اظهار نظر در مورد اجرای آن. 


 

 

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-8-9 9:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ