مسئول:

سمیه کامیاب

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
شماره تماس:

(داخلی 121) 15 - 37398811 071

مسیر دستیابی: ساختمان اداری، طبقه اول، واحد حسابداری

شرح وظایف مسئول امور اداری:

 • رسیدگی به فرم های تکمیل شده استخدامی به منظور حصول اطمینان از صحت پاسخ آنها
 • تهیه پیش نویس های کارگزینی از قبیل پیش نویس احکام انتقال، ترمیم حقوق، مرخصی، معذوریت، ترفیع، اضافه کارو نظیر آن با اطلاع مقام مافوق و با رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله مربوط به امور استخدام، تبدیل وضع استخدامی، ترفیع، بازنشستگی و تعیین برقراری حقوق بازنشستگی و یا وظیفه
 • انجام امور مربوط به ، بیمه و رفاه کارمندان
 • برنامه ریزی و سرپرستی امور مختلف کارگزینی
 • اجرای خط مشی تعیین شده و اتخاذ تدابیر لازم به منظور حسن انجام هدف های مورد نظر
 • تهیه ضوابط و دستورالعمل های لازم
 • شرکت در جلسات مختلف
 • پیش بینی احتیاجات پرسنلی سازمان متبوع و اقدام در مورد تأمین این احتیاجات
 • مطالعه قوانین و مقررات استخدامی و اظهار نظر در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات مورد عمل
 • اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود امور جاری
 • تهیه گزارشات لازم 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ