نام مقاله: بررسي احتمال بقاي يكساله و عوامل مؤثر بر آن در بيماران سكته قلبي

مقدمه: بيماريهاي قلبي عروقي مهمترين عامل مرگ و مير در اغلب كشورهاي جهان شناخته شده اند و طبق آمارهاي رسمي، ميزان مرگ و مير ناشي از اين پديده در ايران رو به افزايش است. با توجه به نقش متغيرهاي مختلف در روند بيماري، در اين تحقيق تلاش شده مقدار احتمال بقاي و ارتباط آن با متغيرهاي مختلف مؤثر در ميزان بقاي بيماران مبتلا به سكته قلبي مورد مطالعه قرار گيرد.

ادامه مقاله 


نام مقاله: تاثیر ورزش بر بیماری های قلبی

مقدمه: اگر در جامعه ای فرهنگ ورزشی جایگاه مناسب خود را پیدا کند، افراد در آن جامعه از سستی و کرختی رهایی می یابند و علاوه بر بالا رفتن نیروی کار، از صرف هزینه های گزاف درمان بیماریها کاسته می شود.

ادامه مقاله 


نام مقاله: تأثير برنامه ي تمرين هوازي و رژيم غذايي برعوامل خطرساز قلبي- عروقي و فشار خون زنان مبتلا به اضافه وزن، چاق و فشار خون بالا

مقدمه: مطالعه هاي انجام شده در بيشتر جوامع تأييد كرده اند كه فشار خون بالا حوادث مختلف قلبي- عروقي را در يك فرد حدود ۲ تا ۳ برابر افزايش مي دهد. هدف از اين پژوهش مقايسه ي تأثير برنامه ي تمرين هوازي به همراه رژيم غذايي و رژيم غذايي به تنهايي بر عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي- عروقي و فشار خون زنان داراي اضافه وزن و چاق مبتلا به فشار خون بالا و درجه ي خفيف بود.

ادامه مقاله 


 

نام مقاله: رفتار هاي مراقبت از خود در بیماران پس از سکته قلبی

مقدمه: یکی از عوامل تعیین کننده و موثر در حفظ سلامتی و پیشگیري از تشدید علائم و نشانه هاي بیماري پس از سکته قلبی، انجام رفتارهايمراقبت از خود می باشد. انجام این مراقبت ها که می تواند پس از طی دوره حاد بیماري شروع شود ، در ارتقاي سلامت بیماران و پیشگیري از عود بیماري اهمیت خاصی دارد.

ادامه مقاله 


 

نام مقاله: تاثیر برنامه ورزشی پیاد هروی خانگی بر کیفیت زندگی و توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

مقدمه: تنگ ی نفس و خستگی در نارسایی قلبی، باعث اختلال قابل توجهی در کیفیت زندگی و توانایی عملکردی این بیماران م یگردد. این مطالعه به منظو ر تعیین تاثیر برنامه ورزشی پیاد هروی خانگی بر کیفیت زندگی و توانایی عملکردی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی انجام پذیرفت.

ادامه مقاله 


نام مقاله: بررسی تاثیر آموزش بر سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکیمی قلبی

مقدمه: بیماری قلبی - عروقی و در رأس آنها بیمار ی های ایسکم یک قلبی به یکی از جدیدترین مشکلات مرتبط با سلامتی جهان در سال های پایانی قرن بیستم و سال های آغازین قرن بیست و یکم تبدیل شده است . تحقیقات جدید به روشنی اهمیت تغییر شیوه زندگی ر ا شرح داده اند. پیشگیری ثانویه و بازتوانی بیماران قلبی به عنوان مجموعه فعالی ت هایی است که علت اصلی بیماری همراه با دست یافتن به بهترین شرایط جسمی، روحی واجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.

ادامه مقاله 


 

نام مقاله: اصول آموزش و مشاوره تغذيه بيماران در جلسات آموزش گروهي بر مبناي تئوري تغيير رفتار

مقدمه: وجود موانع و مشكلات در دسترسي به آموزش مؤثر تغذيه از جمله ناكافي بودن مدل ها و راهكارهاي كارآمد آموزش تغذيه در واحدهايي كه به آموزش تغذيه، بويژه در جلسات گروهي مي پردازند و تنها بسنده كردن به رژيم هاي غذايي متداول، ارائه اطلاعات مختلف و...، معتبر از سوي افراد مختلف تيم درماني و غيره ما را بر آن داشت تا با ارائه اين مقاله، اولاً اصول كلي آموزش و مشاوره گروهي براي افزايش كارآيي آموزش تغذيه در اين واحدها را ارائه نماييم، ثانياً با اشاره به موضوعات ساختاري به عوامل مؤثر در كيفيت آموزش تغذيه بپردازيم و در آخر، توصيف واضح و روشني از برخي نگرش هاي رفتاري و فعاليت هاي يادگيري مربوط به آن كه در آموزش تغذيه گروهي مؤثرند، ارائه نماييم.

ادامه مقاله 


 

نام مقاله:رفتارهاي پيشگيرانه از بيماري هاي قلبي و ارتباط آن با ميزان آگاهي از عوامل خطر

مقدمه:يكي از را ههاي پيشگيري از ابتلا به بيمار يهاي قلبي عروقي اصلاح سبك زندگي غير سالم است. آموزش به افراد و افزايش آگاهي آنان در دستيابي به اين هدف نقش مهمي داشته و تدارك برنامه هاي آموزشي مؤثر در اين مسير نيازمند شناخت ميزان آگاهي و چگونگي عملكرد فعلي افراد است. بر اين اساس مطالعه حاضر با هدف ارزيابي رفتارهاي پيشگيرانه از بيمار يهاي قلبي و تعيين ارتباط آن با ميزان آگاهي از عوامل خطرساز در جامعه معلمان انجام گرفته است.

ادامه مقاله 


نام مقاله: سفر هوايي و بيماري هاي قلبيعروقي

مقدمه: سالانه 2 ميليارد مسافر توسط پروازهاي محلي و بي ن المللي جابجا م ي شوند . رويدادهاي قلبي سهم بزرگي از موارد تغيير مسير پروازها را به خود اختصاص م ي دهند. بيماران قلبيعروقي ممكن است نسبت به تغيير اشبا ع اكسيژن شرياني در طي پرواز حساسيت بيشتري نشان دهند. تأثير خالص تغييرات فشار، كاهش فشار اكسيژن شرياني است كه م ي تواند باعث ايجاد ايسكمي و آريتمي در افراد آسيب پذير شود، به اين منظور بايد پيش از پرواز اكسيژن درخواست شو د . تحقيقات نشان داده كه قرار گرفتن در ا ر تفاع بالا باعث افزايش ميانگين فشار شريان ريوي مي شود كه احتمالاً ب هدليل هايپوكسي و فعاليت سمپاتيك است.

ادامه مقاله


 

نام مقاله: بيماري هاي قلب و عروق در سالمندان

مقدمه: جمعيت سالمندان ايران به سرعت در حال افزايش است. در حال حاضر بيش از ٥ ميليون نفر از ايرانيان در سنين سالمندي به سر مي برند که بالغ بر 7.26 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي دهند. تخمين زده مي شود تا ٢٠ سال آينده جمعيت سالمندان ايران به بيش از 10 درصد کل جمعيت کشور خواهد رسيد. بيماري عروق کرونر شايع ترين علت مرگ در سالمندان است؛ با اين حال آريتمي هاي قلبي و بيماري هاي دريچه اي قلب نيز در اين سنين اهميت ويژه اي دارد.

ادامه مقاله

 
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-11-5 10:12        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ