بیمه های طرف قرار داد
 • تامین اجتماعی
 • خدمات درمانی(شامل: کارمندی، سایر اقشار، خویش فرما"ایرانیان"، روستایی - خدمات درمانی نیروهای مسلح )
 • کمیته امداد امام(ره)
 • بیمه ایران
 • کارت طلایی فرهنگیان
 • بیمه دی
 • بیمه دانا
 • وزارت دفاع
 • شرکت نفت
 • هواپیمایی
 • بانک کشاورزی
 • صدا وسیما
 •  

هزینه ها و تعرفه های خدمات تشخیصی - درمانی

 • بیماران داراي بيمه تامين اجتماعي ، خدمات درماني و كميته امداد امام (ره) براي انجام ويزيت و خدمات پاراكلينيك(درمانگاهي) 30% فرانشيز (سهم بيمه اي بيمار ) و جهت انجام خدمات بستري 10% فرانشيز را پرداخت مي نمايند . 
 • در صورت ارائه فرم پزشك خانواده جهت انجام ويزيت 10% فرانشيز و بقيه خدمات 30% فرانشيز راپرداخت می نمايند. 
 • درصورت ثبت نام در طرح پزشك خانواده و عدم ارائه فرم پزشك خانواده جهت انجام ويزيت و خدمات همان 30% را پرداخت مي نمايد. 
 • در صورت عدم ثبت نام در طرح پزشك خانواده جهت انجام ويزيت هزينه آزاد و بقيه خدمات 30% فرانشيز را پرداخت مي نمايند .

 • بیماران دارای بیمه نیروهای مسلح جهت خدمات پاراکلینیک( درمانگاهی) 10% فرانشیز و جهت انجام خدمات بستری مبلغی پرداخت ننموده و فقط تفاوت نقدی را پرداخت می نمایند.

 • بیماران تحت پوشش دیگر بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان طبق قرارداد (یا فرانشیز رایگان و یا 10% فرانشیز) را پرداخت می نمایند.

 • بیماران دارای بیمه تکمیلی غیر از طرف قرارداد با بیمارستان پس از انجام خدمات ، با دریافت قبض پرداختی و یا صورت حساب بستری به سازمان بیمه ای خود جهت دریافت هزینه مراجعه می نمایند.

هزینه و تعرفه های خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی سال 1395

عنوانآزاد (به ریال)
بیمه سلامت (خدمات درمانی)
تامین اجتماعی، کمیته امداد امام (ره) (به ریال)

نیروهای مسلح (ارتش)
(به ریال)
ویزیت پزشک عمومی
1060003200031800
ویزیت پزشک متخصص 1320004000039600
ویزیت پزشک متخصص با فرم ارجاع-1320013200
ویزیت پزشک فوق تخصص1600004800048000
ویزیت پزشک فوق تخصص با فرم ارجاع-1600016000
اکوکاردیوگرافی ساده87780013200087780
اکوکاردیوگرافی از راه مری1940400291000194000
استرس اکو2448600367000245000
اکو داپلر بافتی1358280204000135828
تست ورزش قلب5266807900052668
هولتر مانیتورینگ (فشار-ضربان)3696005500036960
دستگاه پیس میکر (دستگاه ضربان ساز قلب)  4435206700043352
نوار قلب92400140009240
پزشکی هسته ای (اسکن قلب)43243201082000755000هزینه و تعرفه های خدمات درمانی و بستری سال 1395

تخت اتفاقات، اطفال،پست آنژیوگرافی  1332000 ریال
تخت سی سی یو  3090000 ریال
تخت آی سی یو  6180000 ریال
تخت پست سی سی یو  2424000 ریال
ویزیت شب اول  508200 ریال
ویزیت شب دوم به بعد  415800 ریال
ویزیت ترخیص  277200 ریال

 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-10 8:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ