فرایندهای مورد نیاز پرسنل و بیماران :

انجام تصویر برداری پزشکی هسته ایانجام رادیولوژی بیماران بستری
بازتوانی بیماران سرپایینوبت دهی در درمانگاه
بازتوانی بیماران بستریجمع آوری البسه و شست و شو
اندازه گیری مخاطرات محیط کاربررسی شکایات
راند بهداشتی بخش هاانجام امور کارگزینی پرسنل
جمع آوری و دفع پسماندهای بیمارستانبرطرف کردن مشکلات سخت افزاری و نرم افزاری واحدها
خرید تجهیزات پزشکی و نصب در بخشانجام تعمیرات
تعمیر تجهیزات پزشکیخرید کالای مصرفی
کالیبراسیون و PM تجهیزات پزشکیارزیابی تغذیه ای بیمار
خرید تجهیزات پزشکی تخصصیپیگیری جواب آزمایشات معوقه بعد از ترخیص بیمار از بیمارستان
انبارش و دپو داروئیمعدوم کردن اجسام نوک تیز و برنده
نسخه پیچی و تهیه اقلام دارویی سرپاییشناسایی بیمار
تهیه نسخ دارویی بخش هاتریاژ
انجام رادیولوژی بیماران سرپاییآموزش به بیمار

پذیرش

ترخیص بیمار

  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-9-24 8:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ