عدم استفاده از همراه بيمار در امور درماني و
خدماتي

اخذ رضايت آگاهانه ازگيرنده خدمت توسط كاركنان آموزش ديده وبا مسئوليت پزشك معالج
 فراهم نمودن امكان مشاوره با پزشك دوم
ارائه خدمت توسط پرسنل همگن
استفاده از حروف اختصاری مجاز
استفاده از تلفن همراه  توسط گيرندگان خدمت و كاركنان در قسمت هاي مختلف بيمارستان
اطلاع رساني به گيرنده خدمت درخصوص تمام اقدامات پژوهشي مرتبط
اطلاع رساني به بيمار وهمراه بيمار نسبت به انتقال واعزام بيمار
اطلاع رساني درخصوص حفاظت از اموال گيرنده خدمت
اطلاع رساني به گيرنده خدمت درباره خدمات بيمارستان اطلاع رساني روشهاي تشخيصي و درماني  اطمينان از رعايت قوانين و مقررات كدهاي ملي اخلاق درپژوهش 
نحوه گفتن خبر بد به بيمار يا همراه بيمار حفاظت گیرنده خدمت در برابر حملات فیزیکی و صدمات روحی
حفظ حريم خصوصي گيرنده خدمت
شناسايي وحمايت از گروههاي آسيب پذير   جلوگيري از دريافت وجه از گيرندگان خدمت درخارج ازچارچوب قوانين و مقررات
محرمانه نگهداشتن اطلاعات بيمار
نحوه دسترسي گيرنده خدمت به پزشك
روش شناسایی و پاسخ به نیازهای آموزشی گیرنده خدمت  شناسايي نیازهای عاطفي و اعتقادی بيمار 

هدایت و راهنمایی گیرندگان خدمت در سطح بیمارستان

نحوه ارائه خدمات به بیماران مجهول الهویه

   
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-12-8 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ