نام پزشکنوع تخصصشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنج شنبه
دکتر ابراهیم زادهداخلی-قلب و عروق***کت لباکو*
دکتر آقاصادقیداخلی-قلب و عروق     اکو
دکتر جباری لکداخلی-قلب و عروق* ** 
دکتر درفشانداخلی-قلب و عروق* کت لب *اکو
دکتر ضمیریانداخلی-قلب و عروق اکو کت لب  
دکتر رضاییانداخلی-قلب و عروق  *اکو / ویزیت  
دکتر روستاداخلی-قلب و عروق**اکوکت لب**
دکتر مظفریقلب و عروقکت لب*****
دکتر امیریقلب و عروق  *   
دکتر ریوازقلب و عروق * * *
دکتر کامفیروزیقلب و عروق** ***
دکتر مریم یزدانی قلب و عروق******

دکتر نامور

قلب و عروق   *   

دکتر سارا برزگر

قلب و عروق

14 روز اول ماه (به جز روزهایی که مقیم اتفاقات هستند.)

دکتر اصلانیالکتروفیزیولوژیست   *  
دکتر جرئتالکتروفیزیولوژیست     
دکتر طاهریالکتروفیزیولوژیست*   * 
دکتر ابطحیفلوشیپ اکو اکو     
دکتر معرففلوشیپ اکواکو   اکو  
دکتر عبدیاینترونشنیست *  کت لب 
دکتر پیمان ایزدپناه اینترونشنیست  کت لب کت لب
 دکتر پویان دهقانیاینترونشنیست   *    
 دکتر جمشید بدرجراح قلباتاق عمل    
دکتر رضا خواجهجراح قلب    * اتاق عمل

دکتر مژگان منجذب

داخلی

*

دکتر لیلا ظهیری

داخلی

    

دکتر نادیا دهقانی

داخلی

  

دکتر فریده دانافر

داخلی – غدد

 *   

دکتر علی اکبر بیدکی

مغز و اعصاب

  

دکتر هاجر خرم دشتی

مغز و اعصاب

    

دکتر فیض اله منصوری

جراح چشم  *  *  

دکتر فرح پیرویان

قلب اطفال      

دکتر زهرا خیراندیش

قلب اطفال

     

دکتر نیما مهدی زادگان

قلب اطفال      

دکتر محمدی

قلب اطفال

 *    

دکتر بهروز دشتی

اطفال

    
توضیح : علامت * به معنی حضور در درمانگاه است. 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-2-23 12:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ