بخش های CCU
CCU1:
مسئول بخش: الهام تراب زاده
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن تماس: (داخلی 210) 15-37398811

CCU2:

مسئول بخش: سمیه فرهی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن تماس: (داخلی 220) 15-37398811


CCU3:
مسئول بخش: فیروزه جعفرزاده
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن تماس: (داخلی 230) 15-37398811

CCU4:

مسئول بخش: فاطمه الهیاری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن تماس: (داخلی 240) 15-37398811


CCU5:
مسئول بخش: فاطمه شریفی
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن تماس: (داخلی 250) 15-37398811

CCU6:

مسئول بخش: فاطمه منوچهری
مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری
تلفن تماس: (داخلی 260) 15-37398811


تاریخ به روز رسانی:
1397/09/24
تعداد بازدید:
45
بیمارستان خیریه قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه، نرسیده به فلکه خاتون، بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی
کد پستی: 54937-71649  |  مرکز تلفن: 15-07137398811  |  Email: hfcmanager@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal