پایش کیفیت
مسئول واحد: سعیده نگهداری
مدرک تحصیلی: کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و  درمانی
تلفن تماس: (داخلی 145) 15-37398811

شرح وظایف:

نظارت و شرکت در تدوین برنامه استراتژیک، ممیزی ها و برنامه های بهبـود کیفیت و برنامه عملیاتی سالیانه بیمارستان
- نظارت و شرکت در تدوین شاخص ها و تحلیل آنها و بررسی مشکلات مربوطه
- شرکت در جلسات تیم مدیریت اجرایی و ارائه راهکار برای مشکلات مربوطه
- انجام هماهنگی های لازم بین مسئولین واحدها جهت ارتقا کیفیت خدمات بیمارستان
 

 
کارشناس واحد: ندا شاه قاسمی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
تلفن تماس: (داخلی 146) 15-37398811

شرح وظایف:

- انجام ممیزی های اعتباربخشی در بیمارستان
- تدوین برنامه استراتژیک بیمارستان
- تدوین برنامه بهبود کیفیت فراگیر و برنامه عملیاتی برای بیمارستان
- تدوین و تحلیل شاخصهای مربوط به واحدها
- دریافت و بررسی پیشنهادات کارکنان بیمارستان
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/24
تعداد بازدید:
38
بیمارستان خیریه قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه، نرسیده به فلکه خاتون، بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی
کد پستی: 54937-71649  |  مرکز تلفن: 15-07137398811  |  Email: hfcmanager@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal