درآمد
مسئول درآمد: مرجان ادیب فر
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 137) 15-37398811

شرح وظایف:

کنترل و تنظیم درآمدهای روزانه صندوق
- کنترل صورت حسابهای سرپایی بیمه و ارسال آنها به سازمانهای بیمه گر
- کنترل صورت حسابهای بستری بیمه و ارسال آن به سازمانهای بیمه گر


رسیدگی به اسناد: فریبا سعیدی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 134) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحسابهای سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحسابهای بستری بیمه
 

رسیدگی به اسناد: سمیه غریبی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 134) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه
 

رسیدگی به اسناد: مهناز نجاتی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 134) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه
 

رسیدگی به اسناد: میترا شیرازی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 135) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه

ترخیص: هادی شبیه
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 207) 15-37398811

شرح وظایف:

- پـاسـخ دهـی مـنـاســب بـه اربــاب رجــوع
- راهنمایی جهت ارائه خدمات لازم به بیمار

رسیدگی به اسناد: المیرا ابراهیمی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 135) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه

رسیدگی به اسناد: بهنام خیری
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 134) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه

رسیدگی به اسناد: سید ناصر رضوی
مدرک تحصیلی: کارشناس حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 136) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه

رسیدگی به اسناد: علی خسروی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد حسابداری
تلفن تماس: (داخلی 136) 15-37398811

شرح وظایف:

- تهیه و تنظیم صورتحساب های سرپایی بیمه
- تهیه و تنظیم صورتحساب های بستری بیمه
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/24
تعداد بازدید:
34
بیمارستان خیریه قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه، نرسیده به فلکه خاتون، بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی
کد پستی: 54937-71649  |  مرکز تلفن: 15-07137398811  |  Email: hfcmanager@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal