مدارک پزشکی
مسئول مدارک پزشکی: رقیه هاشمی
مدرک تحصیلی: کارشناسی آمار و مدارک پزشکی
تلفن تماس: (داخلی 157) 15-37398811

شرح وظایف:

تهیه آمار مراجعین به درمانگاه و آزمایشگاه و رادیولوژی و سایر بخش ها
- تهیه و تنظیم آمار جهت ارسال به سازمان و اطلاع مسئول
- تهیه نمودارهای آماری
کدگذاری کلیه تشخیصها، وارد کردن کدهای مربوطه و خلاصه پرونده بیمار در کامپیوتر
- تنظیم جوابیه نامه های کمیسیون پزشکی و پزشکی قانونی

متصدی مدارک پزشکی: سید رسول موسوی
مدرک تحصیلی: کارشناس مدارک پزشکی
تلفن تماس: (داخلی 153) 15-37398811

شرح وظایف:

- تحویل گرفتن پرونده بیماران بستری از منشیهای بخش
- تحویل پرونده های درخواستی از بخش و پزشک مربوطه به منشیهای بخش
- مرتب کردن پرونده های بیماران بستری طبق استاندارد و فایل آنها
- پاسخگویی به ارباب رجوع
 

متصدی مدارک پزشکی: زینب یوسف
مدرک تحصیلی: کارشناس روابط عمومی
تلفن تماس: (داخلی 153) 15-37398811

شرح وظایف:

- تحویل گرفتن پرونده بیماران بستری از منشیهای بخش
- تحویل پرونده های درخواستی از بخش و پزشک مربوطه به منشیهای بخش
- مرتب کردن پرونده های بیماران بستری طبق استاندارد و فایل آنها
- پاسخگویی به ارباب رجوع

متصدی مدارک پزشکی: مرجان مصلی نژاد
مدرک تحصیلی: کارشناسی آمار و مدارک پزشکی
تلفن تماس: (داخلی 153) 15-37398811

شرح وظایف:

- تحویل گرفتن پرونده بیماران بستری از منشیهای بخش
- تحویل پرونده های درخواستی از بخش و پزشک مربوطه به منشیهای بخش
- مرتب کردن پرونده های بیماران بستری طبق استاندارد و فایل آنها
- پاسخگویی به ارباب رجوع
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/02
تعداد بازدید:
26
بیمارستان خیریه قلب الزهراء (س) و کودکان شهید حجازی
آدرس: شیراز، بلوار سیبویه، نرسیده به فلکه خاتون، بیمارستان خیریه قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی
کد پستی: 54937-71649  |  مرکز تلفن: 15-07137398811  |  Email: hfcmanager@sums.ac.ir
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان قلب الزهرا (س) و کودکان شهید حجازی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal